firmy mieleckie Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.
firmy budowlane Podkarpacie
praca w Mielcu budownictwo materiały budowlane ofertty pracy w Mielcu budownictwo przemysłowe budownictwo podkarpackie Mielec Mielec
bezpieczne stanowisko pracy
BHP
bezpieczna praca bezpieczenstwo pracy Podkarpacie budowlane Podkarpacie
bezpieczeństwo budownictwo

Tendencja na rynku budownictwa mieszkaniowegoA na początek kilka słów wyjaśnień.
Dla budynków, głównym kryterium klasyfikacyjnym jest charakter budynku - mieszkalny lub niemieszkalny. Budynki są zaliczane do obiektów budowlanych i dzielimy je na mieszkalne i niemieszkalne. Obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych budynków mieszkalnych. Budynek niemieszkalny to taki, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne.

Budownictwo energooszczędne to obecna tendencja i konieczność

Budowa domów w wersji tradycyjnej odchodzi już do lamusa. Już niedługo budowa domów energooszczędnych stanie się normą.

Czym wyróżnia się dom energooszczędny

 • współczynnik zużycia energii w skali roku E wynosi nie więcej niż 80 kWh/(m2?rok)
 • ważną wielkością opisującą energooszczędność domów jest współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2?K)], określający ilość energii przenikającej przez przegrodę cieplną z wewnątrz domu do środowiska zewnętrznego.
 • w budynkach energooszczędnych najczęściej nie stosuje się wentylacji grawitacyjnej, stosowanej w tradycyjnym budownictwie.
 • zamiast wentylacji naturalnej stosuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, zapewniającą zarówno świeże powietrze, jak i 70-80% energii cieplnej. Centralnym elementem systemu wentylacji mechanicznej jest rekuperacyjny wymiennik ciepła, który odzyskuje około 75% ciepła z powietrza usuwanego z budynku.
 • ponadto stosuje się dodatkowe Ÿródła energii cieplnej, na przykład wymiennik gruntowy, który z powodzeniem może współpracować zarówno z systemem wentylacyjnym
 • Jako podstawowe zródło ciepła stosuje się najczęściej gazowe piece kondensacyjne, albo pompy ciepła.
 • uzupełnieniem systemu grzewczego mogą być też panele fotowoltaiczne
Ale warto też popatrzeć na budynek energooszczędny od strony projektu i wykonania na etapie budowy i jakie stawia się tu wymagania.
 • ważne jest usytuowanie budynku z uwzględnieniem odpowiedniej rzeŸby terenu, nasłonecznienia, kierunku wiatrów i osłony zielenią;
 • forma budynku powinna być zwarta, bez występów i uskoków, pomieszczenia z dużymi oknami od strony południowej, małe okna lub ich brak od strony północnej
 • przegrody zewnętrzne (ściany, dach i stropodach) bardzo dobrze izolowane termicznie, z minimalną ilością mostków termicznych i szczelne;
 • okna i drzwi zewnętrzne o wysokiej szczelności i izolacyjności termicznej;
 • stosowanie okiennic zamykanych w porze nocnej - dodatkowa izolacja;
 • konstrukcja budynku eliminująca większość mostków termicznych;
 • balkony o specjalnej konstrukcji ograniczającej do minimum mostki termiczne;
 • nowoczesny system grzewczy i system ciepłej wody użytkowej o bardzo dużej sprawności;
 • wentylacja mechaniczna automatycznie regulowana z odzyskiem ciepła - rekuperacja ciepła;
 • wykorzystanie kolektorów słonecznych do przygotowania CWU.

Siedziba: Mielec - województwo podkarpackie; powiat mielecki
budownictwo
budowlańcy murarze
Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.
Przemysłowa 10
39-300 Mielec
tel./fax (17) 583 44 21
e-mail: mpbkierownik robótmpb.mielec.pl ;
inwestycje budowlane zbrojarz
cieśla Mielec betoniarnia
materiały budowlane
Copyright 2006 Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. & INTERIA.PL